Agencja MAart rozpoczęła swoją działalność ponad 25 lat temu (w 1991 r.) i jest wiodącym dostawcą usług tłumaczeniowych (TSP), specjalizującym się w językach europejskich. Agencja specjalizuje się w tłumaczeniu i lokalizacji tekstów z takich dziedzin, jak: nauki przyrodnicze (farmaceutyka, produkty lecznicze, usługi zdrowotne, wyroby medyczne, badania kliniczne), finanse i rachunkowość, technologia i projekty techniczne wraz z ich lokalizacją, dokumentacja prawnicza i dotycząca sektora publicznego (w tym wszystkich najważniejszych instytucji UE).

Agencja MAart jest pierwszą firmą na świecie, która uzyskała niezależną, w pełni akredytowaną certyfikację ISO 17100 (w kwietniu 2015 r.), a wcześniej EN 15038 (w styczniu  2007 r.). Uzyskane certyfikaty są wynikiem audytu przeprowadzonego przez Bureau Veritas Certification  - niezależną, w pełni akredytowaną jednostkę certyfikującą o zasięgu międzynarodowym. Ta certyfikacja stanowi uzupełnienie normy ISO 9001, wdrożonej przez Agencję MAart w 2004 roku. Ponadto, dla projektów medycznych i farmaceutycznych Agencja MAart wdrożyła normę ISO 13485, a dla projektów technicznych normy SAE J2450 i ISO/IEC 82079-1.

W MAart kładziemy ogromny nacisk na jakość świadczonych przez nas usług, dlatego współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami, którzy mogą poświadczyć, że posiadają kompetencje w przynajmniej jednej dziedzinie zdefiniowanej w normie ISO 17100:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie językoznawstwa, filologii, tłumaczeń lub podobnej specjalizacji, której program obejmuje praktykę tłumaczeniową i która jest prowadzona przez uznaną instytucję szkolnictwa wyższego;
 • wykształcenie wyższe w innej dziedzinie uzyskane w uznanej instytucji szkolnictwa wyższego oraz co najmniej dwuletnią praktykę jako zawodowy tłumacz;
 • co najmniej pięcioletnią praktykę jako zawodowy tłumacz.

Zawieramy współpracę z tłumaczami ustnymi i pisemnymi, którzy spełniają powyższe wymagania, a każde wykonane tłumaczenie jest poddawane wnikliwej weryfikacji i procesowi zapewniania jakości.  Dlatego osoby zainteresowane współpracą prosimy o przekazanie nam szczegółowych informacji związanych z doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi poprzez wypełnienie on-line krótkiego formularza zgłoszenia na stanowisko dostawcy tłumaczeń/ tłumacza zewnętrznego: Kwestionariusz tłumacza oraz wysłanie go na wskazany adres:  .

Zgłoszenia rozpatrujemy natychmiast po otrzymaniu wypełnionego formularza i odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikacje (kopii certyfikatów, referencji etc.). Należy upewnić się, że w zgłoszeniu zostały zawarte informacje dotyczące pary językowej, dziedzin specjalizacji oraz doświadczenia zawodowego. Dodatkowo  może Pan/Pani dołączyć CV wypełnione w standardowym formularzu Europass oraz wszelkie szczególne uwagi dotyczące warunków współpracy, o których powinniśmy wiedzieć.

Ze względu na nasze procedury i ścisłe przestrzeganie wymagań systemu jakości zostanie Pani/Pani poproszony/-a o wykonanie lub dostarczenie próbki tłumaczeniowej tekstu z danej dziedziny (w zależności od Pana/Pani pary językowej, doświadczenia i specjalizacji). Wszystkie takie próbki tłumaczeniowe są sprawdzane przez doświadczonych pracowników Działu Kontroli Jakości i w razie potrzeby można uzyskać informację zwrotną. Próbki tłumaczeniowe są tworzone na podstawie fragmentów naszych wcześniejszych projektów i nie zawierają żadnych poufnych informacji o kliencie, nie są używane do żadnych innych celów niż nabór pracowników i nie jest wyznaczany konkretny termin ich dostarczenia.Prosimy jednak pamiętać, że wszystkie niekompletne zgłoszenia (tj. bez dołączonych kopii dokumentów potwierdzających kompetencje) zostaną usunięte po roku od ich przesłania. Dlatego zalecamy dopełnienie wszelkich formalności możliwe szybko po przesłaniu wypełnionego formularza.

System kontroli i zapewniania jakości w Agencji MAart

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 17100 i naszym wewnętrznym systemem zarządzania jakością wszystkie przetłumaczone dokumenty są weryfikowane przez wykwalifikowanego  weryfikatora. Tłumaczenia wykonywane dla Agencji MAart muszą być doskonałej jakości, dlatego każdy współpracujący z nami tłumacz jest zobowiązany do sprawdzenia tekstu dwukrotnie przed jego dostarczeniem aby upewnić się, czy zamówienie zostało wykonane zgodnie ze specyfikacją i czy w tekście nie ma błędów w pisowni czy jakichkolwiek innych błędów. Każde tłumaczenie jest następnie poddawane procesowi Quality Assurance (QA, zapewnianie jakości) i jest sprawdzane przez weryfikatora MAartu pod względem zgodności z oryginałem oraz poprawności językowej, terminologicznej i merytorycznej. Po przeprowadzeniu weryfikacji wstępnej i procesu QA, weryfikator może zwrócić tłumaczenie do tłumacza by ten naniósł poprawki, lub nanieść je samodzielnie na koszt tłumacza (w przypadku gdy proces weryfikacji jest rozbudowany, a terminy dostarczenia lub kwestie zachowania jakości nie pozwalają na przesłanie dokumentu do poprawy). Wszyscy tłumacze współpracujący z MAart są od czasu do czasu proszeni o wykonanie weryfikacji. Dzięki temu możemy upewnić się, że proces ten jest kompleksowy i wydajny.

Czym zajmujemy się w MAart

 • Tworzymy rozległe pamięci tłumaczeniowe, bazy terminologiczne i źródła materiałów referencyjnych by zapewnić spójność i poprawność realizowanych projektów. Te źródła udostępniamy naszym tłumaczom oraz weryfikatorom w ramach Systemu Zarządzania Tłumaczeniami (narzędzia CAT) i portalu MAart. Gorąco zachęcamy naszych tłumaczy i dostawców nie tylko do aktywnego korzystania z tych źródeł w praktyce, ale też do zostawiania własnego wkładu we wszystkich projektach. Dzięki temu tłumaczenia, które realizujemy dla danych klientów są zawsze utrzymane na wysokim poziomie, poprawne stylistycznie i aktualne terminologicznie.
 • W ramach dobrej współpracy z naszymi tłumaczami i weryfikatorami nie tylko udzielamy informacji zwrotnej ale też jej oczekujemy. Dzięki temu nieustannie uczymy się od siebie i świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
 • Odpowiadamy na wszystkie pytania, sugestie i wątpliwości szybko i oczekujemy tego samego od naszych dostawców usług tłumaczeniowych i tłumaczy zewnętrznych.
 • Płacimy na czas i dotrzymujemy warunków umowy.

Czego oczekujemy w MAart

 • Poprawnego tłumaczenia wysokiej jakości, które przed dostarczeniem zostało poddane procesowi QA i skrupulatnie sprawdzone pod względem zgodności z oryginałem.
 • Pełnej poufności, zobowiązania do zachowania poufności  oraz należytej staranności zawodowej. Dotyczy to nie tylko dokumentów i danych każdego klienta ale też wszelkich informacji dotyczących procesu, procedur i szczegółów relacji biznesowej Agencji z współpracującymi z nią tłumaczami.
 • Terminowej dostawy wszelkich zakontraktowanych usług zgodnie ze specyfikacją danego projektu oraz standardami i wymaganiami dotyczącymi jakości opisanymi powyżej.
 • Jasnej i bieżącej komunikacji, rozwiązywania kwestii problematycznych oraz uczciwości zawodowej.
 • Chęci współpracy i faktycznego poświęcenia nieustającemu rozwojowi i doskonaleniu swoich umiejętności i kompetencji.